Εξέταζε το παρελθόν, εξέτασε το παρόν, εξέταζε το μέλλον

“Cause latet, vis est notissima”

Η αιτία είναι κρυμμένη, το αποτέλεσμα είναι εμφανέστατο