Ανέστης Λελίδης

7 θέσεις
Ανέστης Β. Λελίδης: Είναι απόφοιτος Σχολής Μηχανικών Αεροπορίας (Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών). Επιπρόσθετα, είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. (LLB) και έχει ολοκληρώσει τον κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών (LL.M.) Κοινοτικού Δικαίου του ίδιου Πανεπιστημίου, καθώς και το διατμηματικό πρόγραμμα (MSc) «Διοίκηση και Οικονομική Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων» του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι ένας από τους συγγραφείς του βιβλίου «Δημόσιες Συμβάσεις στους Τομείς Άμυνας και Ασφάλειας» από τις Εκδόσεις Πεδίο. Επικοινωνία: alex2prime@yahoo.com